PN-EN ISO 19296:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Górnictwo -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo maszyn

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa maszyn samobieżnych stosowanych w górnictwie podziemnym, podziemnych pracach budowlanych i drążeniu tuneli, dla maszyn zdefiniowanych w 3.1.
Niniejszy dokument dotyczy zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń, kiedy maszyny stosowane są zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach możliwego nieprawidłowego użytkowania przewidzianego przez producenta.
Dla maszyn i urządzeń użytkowych/serwisowych/pomocniczych dokument zawiera zapisy dotyczące ryzyka związanego z mobilnością (przemieszczanie całej maszyny z jednego miejsca do drugiego). Ryzyko związane z dodatkowymi funkcjami (np. odpryskiwanie calizny, natryskiwanie betonu, kotwienie, ładowanie, drążenie, podnoszenie platform roboczych/wyposażenia) nie są objęte tą normą.
W niniejszym dokumencie określono odpowiednie środki techniczne do wyeliminowania lub do wystarczającego zredukowania ryzyka wynikającego z poważnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji lub zdarzeń w trakcie wprowadzania do obrotu, eksploatacji i serwisowania.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
– dodatkowego ryzyka związanego z eksploatacją maszyn w atmosferze wybuchowej,
– jakości powietrza i emisji spalin.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
– maszyn pracujących wyłącznie na szynach,
– continuous miners, kombajnów chodnikowych, wiertnic, przenośników, sprzętu do urabiania ścianowego, maszyn drążących (TBM) i kruszarek mobilnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19296:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Górnictwo -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo maszyn
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Wprowadza EN ISO 19296:2018 [IDT], ISO 19296:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1889-1:2011 - wersja polska, PN-EN 1889-1:2011 - wersja angielska
ICS 73.100.40