PN-EN ISO 19277:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano różne korozje w środowiskach pod izolacją (CUI) w rafineriach i innych powiązanych przemysłach i środowiskach i ustanawia kategorie środowiska CUI łącznie z zakresami temperatur roboczych od −45 °C do 204 °C. W niniejszym dokumencie określono zarówno ustanowione jak i inne metody badań dla oceny powłok stosowanych do zapobiegania CUI dla każdego danego środowiska. W niniejszym dokumencie podano także kryteria akceptacji dla każdego środowiska CUI.
UWAGA Wyniki badań i kryteria akceptacji mogą być uwzględniane jako pomoc w wyborze właściwych systemów powłok. Dla działania lub szczytowych temperatur poniżej – 45 °C można dołączyć dodatkowe badania kriogeniczne uzgodnione przez zainteresowane strony i dla kryteriów akceptacji powyżej 204 °C. Dodatkowe lub inne badanie i sposoby akceptacji są możliwe, lecz wymagają specjalnego uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Niniejszy dokument obejmuje powłoki natryskowe stosowane w nowych nierdzewnych stalach węglowych i austenitycznych do stosowania w warunkach CUI. Niniejszy dokument nie obejmuje badania powłok traconych, takich jak nieorganiczny cynk, ponieważ te powłoki mogą się szybko zużywać w wilgotnych środowiskach. Opracowanie przyspieszonych badań korozyjnych dla pracy w ciągłych warunkach wilgoci dla powłok traconych jest poza zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie obejmuje wyrobów w postaci taśm i arkuszy do stosowania w zapobieganiu CUI. Co więcej powłoki aluminiowe natryskiwane na gorąco o porowatości „niecałkowitej” o grubości suchego filmu zazwyczaj większej niż 250 μm mogą być badane zgodnie z niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument nie dotyczy innych aspektów niszczenia powłok, takich które mogą być wywołane przez ścieranie, erozję, degradacje ultrafioletem lub innymi metodami, które mogą występować przy danych właściwych środowisk i metod konstrukcyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19277:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19277:2018 [IDT], ISO 19277:2018 [IDT]
ICS 75.200