PN-EN ISO 19136-2:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych (GML) -- Część 2: Rozszerzone schematy i reguły kodowania

Zakres

Język GML (Geography Markup Language) jest kodowaniem XML, zgodnym z normą ISO 19118, zarówno właściwości przestrzennych, jak i nieprzestrzennych obiektów geograficznych, na potrzeby transmisji i przechowywania informacji geograficznej, zamodelowanej zgodnie z ideą modelowania pojęciowego stosowaną w normach ISO serii 19100 – seria Norm Międzynarodowych. Niniejsza część normy ISO 19136 określa składnię języka XML Schema, mechanizmy i konwencje, które:
— zapewniają otwartą, neutralną technologicznie strukturę do opisu geoprzestrzennych schematów aplikacyjnych na potrzeby przesyłania i przechowywania informacji geograficznej w języku XML;
— umożliwiają definiowanie profili, które są podzbiorem struktur GML;
— wspomagają opis geoprzestrzennych schematów aplikacyjnych dla specjalistycznych dziedzin i społeczności informacyjnych;
— pozwalają na tworzenie i utrzymywanie powiązanych geograficznych schematów aplikacyjnych i zbiorów danych;
— wspomagają przechowywanie i przesyłanie schematów aplikacyjnych i zbiorów danych;
— zwiększają możliwości organizacji w zakresie udostępniania geograficznych schematów aplikacyjnych i informacji, które opisują.
Wykonawcy mogą zdecydować czy przechowywać geograficzne schematy aplikacyjne i informacje bezpośrednio w języku GML, czy też gromadzić dane w innych formatach i na żądanie przekształcać je do formatu GML w celu ich transmisji. Niniejsza część normy ISO 19136 oparta jest na normie ISO 19136:2007 (GML 3.2) i stanowi jej rozszerzenie o dodatkowe elementy schematu oraz wymagania. UWAGA Jeżeli jako podstawa do przechowywania i przesyłania informacji geograficznej stosowany jest schemat aplikacyjny zgodny z normą ISO 19109 i zapisany w języku UML, to niniejsza część normy ISO 19136 określa normatywne zasady przekształcania takiego schematu aplikacyjnego na schemat aplikacyjny GML, zapisany w języku XML Schema, w celu kodowania XML danych ze strukturą logiczną zgodną ze schematem aplikacyjnym według normy ISO 19109.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19136-2:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych (GML) -- Część 2: Rozszerzone schematy i reguły kodowania
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 297, Informacji Geograficznej
Wprowadza EN ISO 19136-2:2018 [IDT], ISO 19136-2:2015 [IDT]
ICS 35.240.70