PN-EN ISO 19115-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenia dla pozyskania i przetwarzania

Zakres

Dokument rozszerza zakres ISO 19115-1:2014, definiując schemat niezbędny do rozszerzonego opisu pozyskania i przetwarzania informacji geograficznej obejmującej dane obrazowe. Zamieszczono informacje dotyczące właściwości systemu pomiarowego oraz metod numerycznych i procedur obliczeniowych wykorzystywanych do pozyskania informacji geograficznej z danych obrazowych. Dokument przedstawia także schemat kodowania XML dla opisu pozyskania i przetwarzania metadanych, stanowiący rozszerzenie schematu określonego w ISO/TS 19115-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19115-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 2: Rozszerzenia dla pozyskania i przetwarzania
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 297, Informacji Geograficznej
Wprowadza EN ISO 19115-2:2019 [IDT], ISO 19115-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19115-2:2010 - wersja angielska
ICS 35.240.70