PN-EN ISO 19054:2006/A1:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono podstawowe wymagania mające na celu zapewnienie kompatybilności systemów szynowych zgodnych z niniejszą Normą Międzynarodową i wyposażenia medycznego, aby ułatwić przenoszenie wyposażenia medycznego z jednego systemu szynowego do drugiego. Specyfikacje dla systemów szynowych obejmują wymiary, wytrzymałość oraz informacje, które powinien dostarczyć wytwórca.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wyłącznie systemów szynowych przeznaczonych do montowania w pozycji poziomej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie określa konstrukcji, do których system szynowy może być przymocowany ani rodzajów wyposażenia medycznego, które może być podtrzymywane przez taki system.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy podwieszanych systemów szynowych przeznaczonych do podtrzymywania zasłon i przyrządów do infuzji.
UWAGA 1 Niektóre sprzęty medyczne mogą być przymocowane do szyny w sposób, który nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Międzynarodowej.
UWAGA 2 Oczekuje się, że zostaną opracowane specjalne normy w celu uwzględnienia zastosowań, do których systemy szynowe wymienione w niniejszej Normie Międzynarodowej nie są odpowiednie.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19054:2006/A1:2017-02 - wersja polska
Tytuł Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego
Data publikacji 12-09-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 19054:2006/A1:2016 [IDT], ISO 19054:2005/Amd 1:2016 [IDT]
ICS 11.040.99