PN-EN ISO 19014-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Część 1: Metodologia wyznaczania elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i wymagania dotyczące działania

Zakres

Niniejszy dokument wprowadza metodykę wyznaczania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego dla maszyn do robót ziemnych (EMM) zdefiniowanych w ISO 6165.
Analiza bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn (MCSSA) określa stopień redukcji ryzyka zagrożeń związanych z systemami sterowania, wymaganego do systemów związanych z bezpieczeństwem (SCS). Redukcja ta jest określana przez Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa Maszyn (MPL), zagrożenia są identyfikowane przy użyciu zasad oceny ryzyka jak zdefiniowano w ISO 12100 lub przez inne środki.
UWAGA 1 Krok 2 jak pokazano w Załączniku A demonstruje zależność pomiędzy ISO 12100 i ISO 19014 jako dodatkowego środka ochrony.
UWAGA 2 ISO 19014 może być użyta do oceny funkcjonalności badań bezpieczeństwa innych pozadrogowych maszyn przejezdnych.
Dla systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, cechy ich architektury, sprzętu, oprogramowania, wymagań i parametry środowiskowe są objęte innymi częściami ISO 19014.
ISO 19014 obejmuje zagrożenia powodowane przez uszkodzenia systemów związanych z bezpieczeństwem i wyklucza zagrożenia powstające z samych urządzeń (na przykład, porażenie elektryczne, pożar, itp.)
Inne systemy, które nie są systemami związanymi z bezpieczeństwem (S.C.S), które nie osłabiają zagrożeń lub nie pełnią funkcji sterujących, ostrzegając operatora przed naruszeniem warunków bezpieczeństwa nie są uwzględnione w niniejszej normie (np. wycieraczki, światła przednie, światła kabinowe itp.).
UWAGA 3 Wykaz systemów związanych z bezpieczeństwem jest zawarty w Załączniku D.
UWAGA 4 Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze są wykluczone z zakresu wymagań diagnostyki.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19014-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Część 1: Metodologia wyznaczania elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i wymagania dotyczące działania
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN ISO 19014-1:2018 [IDT], ISO 19014-1:2018 [IDT]
ICS 53.100