PN-EN ISO 18750:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Dynamiczna mapa lokalna

Zakres

W niniejszym dokumencie:
– opisano funkcjonalność "Dynamicznej mapy lokalnej" (ang. Local Dynamic Map - LDM) w kontekście "Bounded Secured Managed Domain" (BSMD);
– określono:
– ogólną charakterystykę obiektów danych LDM (LDM-DOs), które mogą być przechowywane w LDM, np. informacja o rzeczywistych obiektach, takich jak pojazdy, odcinki robót drogowych, strefy spowolnienia, trudne warunki pogodowe, w odniesieniu do lokalizacji i czasu;
– funkcje usługowe punktów dostępu zapewniających interfejsy stacji ITS (ITS-S) z dostępem do LDM dla:
– bezpiecznego dodania, zaktualizowania oraz usunięcia dostępu do stacji ITS;
– bezpiecznego odczytu (zapytania) dla procesu aplikacji ITS-S;
– bezpiecznego powiadamiania (za pomocą subskrypcji) procesów aplikacji ITS-S;
– dostępu do zarządzania;
– bezpiecznej rejestracji, de-rejestracji i unieważnienia procesów aplikacji stacji ITS w LDM;
– bezpiecznej subskrypcji i jej anulowania dla stacji ITS-S.
– Procedury LDM biorąc pod uwagę:
– środki do utrzymania treści i integralności przechowywania danych;
– mechanizm wspierający kilka LDM w jednej stacji ITS.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18750:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Dynamiczna mapa lokalna
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 18750:2018 [IDT], ISO 18750:2018 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60