PN-EN ISO 18541-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych

Zakres

Niniejszy dokument koncentruje się na dostępie do informacji dotyczących naprawy i konserwacji:
– pojazdów ciężarowych o dużej ładowności określonych w rozporządzeniu (WE) 595/2009 art. 2;
– silników i układów oczyszczania spalin (grupa/rodzina części), jeżeli posiadają one homologację typu jako oddzielny zespół techniczny, np. zgodnie z dyrektywą 2007/46 /WE.
Niniejszy dokument obejmuje transpozycję norm ISO 18541-1:2014, ISO 18541-2:2014, ISO 18541-3:2014 i ISO 18541-4:2015 do tych typów pojazdów i systemów. Normy ISO 18541-1:2014, ISO 18541-2:2014, ISO 18541-3:2014 i ISO 18541-4:2015 koncentrują się na dostępie do informacji dotyczących napraw i konserwacji samochodów osobowych i samochodów dostawczych. Zdalna pomoc diagnostyczna jest szczególnym wymogiem w zakresie dostępu do RMI dla pojazdów ciężarowych. Zostanie ona rozpatrzona osobno w przyszłej normie. Zharmonizowana terminologia RMI zawarta jest w "Załączniku cyfrowym" opracowanym i utrzymywanym zgodnie z uzupełniającą normą ISO 18542.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18541-5:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 18541-5:2018 [IDT], ISO 18541-5:2018 [IDT]
ICS 43.180, 43.040.15