PN-EN ISO 18497:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Maszyny i ciągniki rolnicze -- Bezpieczeństwo maszyn rolniczych o wysokim stopniu automatyzacji -- Zasady projektowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady projektowania aspektów wysokiego zautomatyzowania maszyn i pojazdów o wysokim stopniu automatyzacji (np. ciągników rolniczych, systemów narzędzi ciągnikowych, narzędzi i maszyn samobieżnych, podczas rolniczych prac polowych. Ponadto dostarcza wytycznych dotyczących rodzaju informacji na temat zasad bezpiecznej pracy (w tym informacji o ryzyku resztkowym), które powinien dostarczyć producent.
Celem niniejszego dokumentu jest wspomożenie opracowania wymagań bezpieczeństwa, środków ich weryfikacji i informacji dotyczących użytkowania, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn samobieżnych z funkcjami umożliwiającymi wysoki poziom automatyzacji działania.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych (wymienionych w załączniku A), odnoszących się do ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn samobieżnych, umożliwiających wysoki stopień automatyzacji prac polowych, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, przewidywalnego przez producenta podczas normalnej eksploatacji i serwisowania.
UWAGA 1 Podczas gdy niniejszy dokument podaje zasady projektowania, weryfikacji, zatwierdzania i dostarczania informacji dotyczących użytkowania maszyny rolniczej o wysokim stopniu automatyzacji (HAAM), szczegółowa specyfikacja wymagań dla poszczególnych zastosowań będzie zależna od konkretnej maszyny i warunków jej pracy. W związku z tym zasady projektowania przedstawione w niniejszym dokumencie należy rozszerzyć dla konkretnych HAAM poprzez zastosowanie odpowiednich norm przedmiotowych (typu C), jeśli są dostępne, lub przez producenta maszyny za pomocą oceny ryzyka. Taka dodatkowa specyfikacja wymagań dotyczących projektowania, weryfikacji, zatwierdzania lub informacji dotyczących użytkowania wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.
UWAGA 2 Wymagania bezpieczeństwa dla konkretnych maszyn, niezwiązane z ich wysoce zautomatyzowanymi operacjami, mogą być dostępne dla maszyny w normach przedmiotowych typu C.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- zastosowań w leśnictwie;
- maszyn mobilnych, częściowo mobilnych lub stacjonarnych, wykorzystywanych do prac na podwórzu gospodarstwa lub w stodole;
- działania na drogach publicznych, w tym odpowiednich wymagań dotyczące układów hamulcowych i kierowniczych.
UWAGA 3 W odniesieniu do narzędzi (np. ich szczegółów konstrukcyjnych, funkcji) oraz komunikacji między ciągnikami a narzędziami dodatkowe zagrożenia mogą być istotne i mogą wymagać dodatkowych środków. Takie dodatkowe środki wykraczają poza zakres niniejszego dokumentu i leżą w gestii producenta.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do ciągników rolniczych i leśnych, systemów narzędzi ciągnikowych oraz narzędzi i maszyn samobieżnych, które zostały wytworzone przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18497:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Maszyny i ciągniki rolnicze -- Bezpieczeństwo maszyn rolniczych o wysokim stopniu automatyzacji -- Zasady projektowania
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 18497:2018 [IDT], ISO 18497:2018 [IDT]
ICS 65.060.01