PN-EN ISO 18415:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych

Zakres

Ten dokument podaje ogólne wytyczne do wykrywania i identyfikacji specyficznych mikroorganizmów w produktach kosmetycznych, jak również wykrywania i identyfikacji innych rodzajów tlenowych mezofilnych niespecyficznych mikroorganizmów w produktach kosmetycznych.
Mikroorganizmy, które zgodnie z niniejszą normą określono jako specyficzne, mogą być różne w poszczególnych krajach z uwagi na lokalne praktyki lub regulacje prawne. Większość z nich jest uważana za mikroorganizmy specyficzne jeśli obejmują jeden lub więcej z następujących gatunków: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus i Candida albicans.
W celu zapewnienia konsumentom jakości i bezpieczeństwa produktu, wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy ryzyka mikrobiologicznego prowadzącej do określenia typów produktów kosmetycznych, w stosunku do który niniejsza norma ma zastosowanie. Uważa się, że produktami o niskim ryzyku mikrobiologicznym (patrz ISO 29621) są produkty o niskiej aktywności wody, produkty wodno-alkoholowe, preparaty o skrajnych wartościach pH itp.
Metoda opisana w niniejszym dokumencie opiera się na wykrywaniu wzrostu drobnoustrojów w nieselektywnym płynnym środowisku (wzbogacony bulion) odpowiednim do wykrywania zakażenia mikrobiologicznego, a następnie wyizolowaniu drobnoustrojów na nieselektywnym medium agarowym. Inne metody mogą być odpowiednie w zależności od poziomu wymaganej wykrywalności.

W tym dokumencie podano szczególne wskazania do identyfikacji Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Candida albicans. Inne mikroorganizmy, które rosną w warunkach opisanych w niniejszym dokumencie, mogą być identyfikowane za pomocą odpowiednich testów zgodnie z ogólnym schematem (patrz załącznik A). Inne normy (np. ISO 18416, ISO 21150, ISO 22717, ISO 22718) mogą być właściwe.
Ze względu na dużą różnorodność i zastosowanie produktów kosmetycznych w obszarze zastosowania niniejszej normy, opisana tu metoda może nie być dostosowana w każdym szczególe do niektórych produktów (np. niektóre produkty niemieszające się z wodą). Inne metody (np. zautomatyzowane) mogą być stosowane do testów przedstawionych tutaj, pod warunkiem, że wykazano ich równoważność lub wykazano, że są odpowiednie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18415:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Wprowadza EN ISO 18415:2017 [IDT], ISO 18415:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18415:2011 - wersja angielska
ICS 07.100.40