PN-EN ISO 18412:2007 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie chromu(VI) -- Metoda fotometryczna dla wód słabo zanieczyszczonych

Zakres

Podano metodę oznaczania chromu(VI) w wodzie do spożycia w zakresie stężeń od 2 mikrogramów/l do 50 mikrogramów/l. W przypadku wyższych stężeń wskazane jest rozcieńczanie próbki do analizy. Metoda ma również zastosowanie do słabo zanieczyszczonych wód podziemnych i powierzchniowych, nie dotyczy badania ścieków

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18412:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie chromu(VI) -- Metoda fotometryczna dla wód słabo zanieczyszczonych
Data publikacji 06-06-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 18412:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18412:2006 - wersja angielska
ICS 13.060.50