PN-EN ISO 18295-2:2017-09 - wersja niemiecka

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Punkty kontaktu z klientem -- Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizacji, które posiadają punkty kontaktu z klientem (CCC). Celem dokumentu jest zapewnienie, że oczekiwania klienta są konsekwentnie realizowane poprzez postanowienia i zarządzanie odpowiednimi rozwiązaniami w CCC spełniającymi wymagania ISO 18295-1. Niniejszy dokument dotyczy organizacji, które posiadają dowolnej wielkości punkty kontaktu z klientem, we wszystkich sektorach i które są prowadzone zarówno przez tę organizację (wewnętrzne) lub zlecone na zewnątrz (pracownikom 3 strony), z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktowych, mediów głosowych i niegłosowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18295-2:2017-09 - wersja niemiecka
Tytuł Punkty kontaktu z klientem -- Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem
Data publikacji 03-01-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny RS SUS, Rada Sektorowa Sektora Usług
Wprowadza EN ISO 18295-2:2017 [IDT], ISO 18295-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15838:2010 - wersja angielska
ICS 03.080.30