PN-EN ISO 18275:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji elektrod otulonych i stopiwa w stanie po spawaniu lub w stanie po obróbce cieplnej do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności większej niż 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie większej niż 570 MPa.
Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, lub wykorzystującą system oparty o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.
a) Podrozdziały i tablice, które mają przyrostek "A" znajdują zastosowanie tylko do elektrod otulonych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
b) Podrozdziały i tablice, które mają przyrostek "B" znajdują zastosowanie tylko do elektrod otulonych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
c) Podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka "A" ani "B", znajdują zastosowanie do wszystkich elektrod otulonych, klasyfikowanych według niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18275:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja
Data publikacji 21-11-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 18275:2018 [IDT], ISO 18275:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18275:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.20