PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metody przygotowania planów pobierania próbek i certyfikatów oraz pobieranie próbek biopaliw stałych, na przykład z miejsca, gdzie rosną surowce, z zakładu produkcyjnego, z dostaw np. ciężarówek oraz z magazynu. Obejmuje zarówno ręczne jak i mechaniczne metody i ma zastosowanie do biopaliw stałych, którymi są:
- drobne (cząstki o wielkości do około 10 mm) i rozdrobnione materiały o nieregularnym kształcie, które mogą być pobierane z zastosowaniem szufli lub iglicy, na przykład: trociny, pestki oliwek i pelety drzewne;
- grube lub rozdrobnione materiały o nieregularnym kształcie, cząstki o wielkości do około 200 mm, które mogą być pobierane z zastosowaniem wideł i łopaty, na przykład: zrębki drzewne, łupiny orzechów, zrębki pozostałości leśnych i słoma;
- materiały w balach na przykład: bale słomy i trawy;
- duże kawałki (cząstki o wielkości powyżej 200 mm), które są albo pobierane ręcznie lub automatycznie;
- odpady z warzyw, odpady włókniste z produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z produkcji papieru z pulpy, które zostały odwodnione;
- termicznie przetworzone i sprasowane materiały z biomasy;
- drewno okrąglaki.
Niniejszy dokument nie dotyczy pyłu powietrznego z biopaliw stałych. Niniejszy dokument można stosować w przypadku innych biopaliw stałych.
Metody opisane w niniejszym dokumencie mogą być stosowane, na przykład kiedy w próbkach analizowana jest zawartość wilgoci, zawartość popiołu, kaloryczność, gęstość nasypowa, wytrzymałość, skład ziarnowy, topliwość i skład chemiczny popiołu.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek
Data publikacji 29-06-2017
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18135:2017 [IDT], ISO 18135:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14778:2011 - wersja angielska
ICS 75.160.40