PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę oznaczania ciepła spalania biopaliw stałych przy stałej objętości, w temperaturze referencyjnej wynoszącej 25 °C, w bombie kalorymetrycznej kalibrowanej poprzez spalanie certyfikowanego kwasu benzoesowego.
Uzyskany wynik jest ciepłem spalania próbki analitycznej przy stałej objętości, gdy cała woda powstająca z produktów spalania jest w postaci ciekłej. W praktyce biopaliwa są spalane przy stałym (atmosferycznym) ciśnieniu i woda albo jest nieskroplona (usuwana jako para z gazami spalinowymi) albo skroplona. W obu tych warunkach, stosowane w praktyce ciepło z procesu spalania jest wartością opałową paliwa przy stałym ciśnieniu. Może być również stosowana wartość opałowa przy stałej objętości, są podane formuły do obliczania obu wartości.
Ogólne zasady i procedury kalibracji oraz badania biopaliw są przedstawiane w tekście głównym, podczas gdy te dotyczące stosowania danego typu kalorymetru są opisane w załącznikach A do C. Załącznik D zawiera wykaz czynności kontrolnych do wykonania kalibracji i badań paliw przy użyciu określonych rodzajów kalorymetrów. W załączniku E podano przykłady niektórych obliczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18125:2017 [IDT], ISO 18125:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14918:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.40