PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma na celu określenie wymagań i metody stosowanych do oznaczania zawartości części lotnych w biopaliwach stałych. Przeznaczona jest dla osób i organizacji, które produkują, planują, sprzedają, montują lub korzystają z maszyn, urządzeń, narzędzi i całych instalacji związanych z biopaliwami stałymi oraz dla wszystkich osób i organizacji zaangażowanych w produkcję, zakup, sprzedaż i wykorzystanie biopaliw stałych.

Zawartość części lotnych określa się jako ubytek masy, pomniejszony o wilgoć, gdy biopaliwo stałe poddaje się częściowej pirolizie w znormalizowanych warunkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych
Data publikacji 12-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18123:2015 [IDT], ISO 18123:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15148:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.40