PN-EN ISO 17638:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono techniki do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w spoinach materiałów ferromagnetycznych, włącznie ze strefą wpływu ciepła, za pomocą badań magnetyczno-proszkowych. Techniki te są odpowiednie dla większości procesów spawania i kształtów złączy. Odmiany podstawowych technik, które zapewniają wyższą lub niższą czułość badania opisano w Załączniku A.
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono poziomów akceptacji wskazań. Więcej informacji na temat poziomów akceptacji wskazań można znaleźć w ISO 23278 lub w normach wyrobu lub zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17638:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe
Data publikacji 18-01-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17638:2016 [IDT], ISO 17638:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17638:2010 - wersja angielska
ICS 25.160.40