PN-EN ISO 17427-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto szczegółowy opis ról (3.22) oraz odpowiedzialności (3.21) interesariuszy niezbędnych do wdrażania i utrzymania systemów współpracujących (C-ITS) (3.8). Organizacja/role opisane w niniejszym dokumencie są zaprojektowane by być właściwymi dla każdego w pełni operacyjnego systemu, który wykorzystuje koncepcje i techniki C-ITS w celu zapewnienia świadczenia usługi. Niniejszy dokument jest prezentowany w pojęciach perspektywy organizacyjnej (3.10), tak jak zdefiniowano w ISO/IEC 10746-1.
Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich typów i klas dróg oraz dla innych interesariuszy zaangażowanych w świadczenie usług i aplikacji, które wykorzystują techniki C-ITS w celu zapewnienia świadczenia usługi. Opis ról jest niezależny od technologii, z wykorzystaniem pojęć C-ITS, niezależny od komunikacji i obejmuje komunikację pojazd-pojazd, pojazd-infrastruktura oraz infrastruktura – infrastruktura.
Niniejszy dokument zapewnia metodologię identyfikacji określonych ról i ich obowiązków bazującą na metodach zorientowanych na procesy. Dodatkowo, zastosowana metodologia jest wykorzystywana do identyfikacji i odpowiedzialności ról w C-ITS. Zarówno metodologia, jak role i odpowiedzialności w C-ITS wynikają z modelu referencyjnego Open Distributed Processing z ISO/IEC 10746-1, ISO/IEC 10746-2, ISO/IEC 10746-3. Open Distributed Processing zawiera pięć perspektyw, gdzie perspektywa organizacyjna pokrywa się z architekturą organizacyjną – i ich rolami i odpowiedzialnościami.
Aby ograniczyć zakres dokumentu do podstawy C-ITS rozdzielono role na kategorie zewnętrzne i wewnętrzne. Wszystkie role określone jako wewnętrzne są bardzo ważne w celu zapewnienia świadczenia usług C-ITS. Wszystkie role określone jako zewnętrzne są związane z C-ITS, jednak nie zostały ustanowione jedynie do celu C-ITS.
Niniejszy dokument zawiera wysokopoziomową perspektywę dotyczącą C-ITS. Jest zaprojekowana by być wykorzystywana jako projekt podczas wdrażania usług C-ITS oraz projektowania struktury organizacyjnej. Cechą charakterystyczną C-ITS jest przetwarzanie dużych ilości danych, w związku z tym istnieje silna potrzeba zachowania prywatności danych, tak jak zdefiniowano w ISO/TR 12859 oraz zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi. Ochrona danych dotyka wszystkich ról zdefiniowanych w niniejszym dokumencie ze względu na te cechy, a interesariusze pełniący role w C-ITS powinni respektować wymagania standardów i regulacji w tym zakresie.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17427-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 17427-1:2018 [IDT], ISO 17427-1:2018 [IDT]
ICS 03.220.01, 35.240.60