PN-EN ISO 17422:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm

Zakres

Niniejszy dokument stanowi strukturę służącą uwzględnieniu aspektów środowiskowych w normach dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych. Proponuje się podejście, które ma na celu zminimalizowanie wszelkich negatywnych skutków dla środowiska, bez uszczerbku dla podstawowego celu zapewnienia odpowiedniej przydatności do stosowania rozważanych produktów.
Wskazówki zawarte w tym dokumencie są przeznaczone przede wszystkim dla twórców norm. Jednak poza głównym celem niniejszy dokument stanowi wskazówki dla osób zaangażowanych w prace projektowe i inne działania, w których bierze się pod uwagę aspekty środowiskowe tworzyw sztucznych.
UWAGA Niniejszy dokument ma na celu promowanie następujących praktyk:
a) stosowanie technik identyfikacji i oceny oddziaływania na środowisko przepisów technicznych w normach oraz minimalizowania ich negatywnych skutków;
b) przyjęcie dobrych praktyk, takich jak:
1) procedury unikania zanieczyszczeń, np. poprzez opcje końca życia i właściwe zarządzanie;
2) ochrona materiałów i energii w świetle zamierzonego zastosowania (i możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia) produktu;
3) bezpieczne stosowanie niebezpiecznych substancji;
4) unikanie technicznie nieuzasadnionych praktyk ograniczających;
5) promowanie kryteriów wydajności zamiast klauzul wyłączających, które oparte są, na przykład, wyłącznie na kryteriach składu chemicznego;
6) wykorzystanie zasobów odnawialnych i ograniczenie do minimum zużycia zasobów nieodnawialnych, jeżeli ocena cyklu życia okaże się korzystna;
c) przyjęcie zrównoważonego podejścia w opracowywaniu norm do takich kwestii, jak wpływ na środowisko, funkcjonowanie i wydajność produktu, zdrowie i bezpieczeństwo oraz inne wymogi prawne;
d) regularny przegląd i korekta istniejących norm w świetle innowacji technicznych, umożliwiający poprawę wpływu wyrobów i procesów na środowisko;
e) stosowanie podejścia analitycznego do cyklu życia wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie i techniczne usprawiedliwienie.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17422:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 17422:2019 [IDT], ISO 17422:2018 [IDT]
ICS 13.020.01, 83.080.01