PN-EN ISO 17279-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące procedury

Zakres

W niniejszym dokumencie ujęto pojęcia, specyfikację i kwalifikowanie procedury łączenia HTS 2G. Instrukcja technologiczna spawania (WPS) jest potrzebna jako podstawa do planowania operacji łączenia i kontroli jakości w trakcie łączenia. Łączenie jest uważane za proces specjalny w terminologii norm dotyczących systemów jakości. Normy dotyczące systemów jakości zwykle wymagają, aby procesy specjalne były prowadzone w zgodności z pisemnymi instrukcjami technologicznymi. To spowodowało tworzenie zbioru zasad kwalifikacji procedury łączenia przed wydaniem WPS do właściwej produkcji. W niniejszym dokumencie określono te zasady.
Niniejszy dokument nie obejmuje lutowania, lutowania twardego lub jakichkolwiek spoiw, które są obecnie dostępne w przemyśle. Może być stosowana do łączenia różnego rodzaju 2G HTSs.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do łączenia HTS typu bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowo-tlenkowych (1G BSCCO) 1 generacji i łączenia Nadprzewodników Niskotemperaturowych (LTS).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17279-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące procedury
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17279-1:2018 [IDT], ISO 17279-1 [IDT]
ICS 25.160.01