PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Obliczanie propagacji dźwięku

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody prognozowania wartości poziomu ekspozycji na dźwięk występujący w określonym punkcie odbioru, emitowany podczas pojedynczych wystrzałów z broni palnej. Podano wytyczne do obliczania innych wielkości akustycznych na podstawie poziomu ekspozycji na dźwięk. Wartość prognozowana jest wyznaczana na podstawie wartości rozkładu kątowego energii źródła określanych według ISO 17201-1 dla podmuchu wylotowego lub obliczana z wykorzystaniem wartości podanych w ISO 17201-2. Dokument ma zastosowanie do broni o kalibrze mniejszym niż 20 mm lub ładunków wybuchowych o masie równoważnej mniejszej niż 50 g TNT, z uwzględnieniem dźwięku wytwarzanego przez pocisk, w odległości, w której wartości szczytowe ciśnienia akustycznego są mniejsze niż 1 kPa (154 dB). UWAGA Można stosować mniej surowe przepisy krajowe lub inne przepisy prawne.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 3: Obliczanie propagacji dźwięku
Data publikacji 13-05-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 115, Hałasu w Środowisku
Wprowadza EN ISO 17201-3:2019 [IDT], ISO 17201-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17201-3:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.220.10, 95.020