PN-EN ISO 17072-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania metali ekstrahowalnych w skórze stosując ekstrakcję kwaśnym roztworem sztucznego potu, a następnie oznaczenie za pomocą plazmy wzbudzonej indukcyjnie optycznej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES), plazmy wzbudzonej indukcyjnie spektrometrii masowej (ICP-MS), atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) lub spektrometrii atomowej fluorescencji (SFA).
Niniejsza metoda jest przeznaczona do oznaczania metali ekstrahowalnych w skórze; nie jest przeznaczona do określonych mieszanin lub oznaczania metali w stanie utlenionym. Niniejsza metoda jest szczególnie przydatna do oznaczania chromu ekstrahowalnego w skórach garbowania chromowego.
Metoda ma zastosowanie do określania wielu metali ekstrahowalnych, w tym:
Aluminium (Al)
Antymon (Sb)
Arsen (As)
Bar (Ba)
Kadm (Cd)
Wapń (Ca)
Chrom (Cr)
Kobalt (Co)
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)
Ołów (Pb)
Magnez (Mg)
Mangan (Mn)
Rtęć (Hg)
Molibden (Mo)
Nikiel (Ni)
Potas (K)
Selen (Se)
Cyna (Sn)
Tytan (Ti)
Cynk (Zn)
Cyrkon (Zr)
Międzylaboratoryjne wyniki badań i limity ilościowe dopuszczalne w przypadku ICP-OES są podane w Tablicy A.1 i Tablicy A.2 Załącznika A.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17072-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 17072-1:2019 [IDT], ISO 17072-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17072-1:2011 - wersja angielska
ICS 59.140.30