PN-EN ISO 16960:2015-01 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Oznaczanie całkowitej siarki metodą mikrokulometrii oksydacyjnej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono sposób wyznaczania zawartości siarki całkowitej w zakresie od 1 mg/m3 do 200 mg/m3, w gazie ziemnym w gazociągu, metodą mikrokulometrii oksydacyjnej. Gaz ziemny o zawartości siarki powyżej 200 mg/m3 może być analizowany po rozcieńczeniu za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika bezsiarkowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16960:2015-01 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Oznaczanie całkowitej siarki metodą mikrokulometrii oksydacyjnej
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 16960:2014 [IDT], ISO 16960:2014 [IDT]
ICS 75.060