PN-EN ISO 16665:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość wody -- Wytyczne do ilościowego pobierania próbek i obróbki próbek makrofauny z miękkiego dna morskiego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wytyczne do ilościowego pobierania i obróbki próbek makrofauny z miękkiego dna morskiego poniżej strefy pływowej. Treść tej Normy Międzynarodowej obejmuje: przygotowanie programu pobierania próbek; wymagania dotyczące wyposażenia służącego do pobierania próbek; pobieranie próbek i wstępna obróbka próbek w terenie; segregowanie i oznaczanie gatunków; przechowywanie zebranego i poddanego badaniu materiału. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest konkretnie przeznaczona do następujących badań, choć do niektórych z nich może być stosowana: pobieranie podpróbek do badań biologicznych; pobieranie próbek wody z dużej głębokości (>750 m) lub pełnomorskiej; badanie fauny na miejscu, np. badanie rekolonizacji; organizmy niezwiązane z dnem, złowione w urządzenia do pobierania próbek; pobieranie próbek z ujść rzek; pobieranie próbek w strefie pływów; pobieranie próbek i analiza meiobentosu (patrz pozycja bibliograficzna [9]); pobieranie próbek dragą i dragą saneczkową; pobieranie próbek przy użyciu niezależnego aparatu do oddychania pod wodą (SCUBA); projektowanie statystyczne. Dokładność ustalania położenia jest określona poprzez obszar geograficzny, użyte urządzenia oraz cel badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16665:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne do ilościowego pobierania próbek i obróbki próbek makrofauny z miękkiego dna morskiego
Data publikacji 14-04-2014
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 16665:2013 [IDT], ISO 16665:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16665:2006 - wersja angielska
ICS 13.060.10, 13.060.70