PN-EN ISO 16664:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Analiza gazu -- Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi -- Wytyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano czynniki, które mogą wpływać na skład gazów czystych i homogenicznych mieszanin gazowych stosowanych do wzorcowania. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do gazów lub mieszanin gazowych znajdujących się w „okresie ważności”. Podano następujące wytyczne dotyczące postępowania z gazowymi mieszaninami wzorcowymi i ich stosowania:
— przechowywanie butli z gazem wzorcowym;
— wypływ gazu wzorcowego z butli;
— przesyłanie gazu wzorcowego z butli do miejsca wzorcowania.
Przedstawiono również metodę oceny stabilności mieszaniny gazowej, i wzięto pod uwagę niepewność składu gazu podaną na certyfikacie i niepewność pomiaru użytkownika.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16664:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Analiza gazu -- Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi -- Wytyczne
Data publikacji 09-10-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 16664:2017 [IDT], ISO 16664:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 16664:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 16664:2008 - wersja angielska
ICS 71.040.40