PN-EN ISO 16649-3:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 3: Wykrywanie i oznaczanie techniką najbardziej prawdopodobnej liczby z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukuronidu

Zakres

W niniejszej części ISO 16649 podano horyzontalną metodę do wykrywania i oznaczania liczby β-glukuronidazo- dodatnich Escherichia coli, przy zastosowaniu hodowli w pożywce płynnej i obliczaniu najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) po inkubacji w temp. (37 ± 1) °C a następnie w temp. (44 ± 1) °C.
Niniejsza część ISO 16649-3 ma zastosowanie do poniższych:
- środków spożywczych i pasz;
- próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością.
Metoda jest odpowiednia do oznaczania liczby komórek E. coli, które mogą być poddane stresowi z powodu odwodnienia, zamrożenia, kontaktu z solanką (np. w woda morska) w środowisku lub uszkodzenia w wyniku działania substancji dezynfekujących takich jak produkty zawierające chlor.
Ograniczenie zastosowania niniejszej części ISO 16649 wynika z faktu, że opisana metoda podlega w dużym stopniu zmienności. Zaleca się stosowanie niniejszej metody i interpretację wyników z uwzględnieniem informacji podanej w Rozdziale 11.
Niniejsza metoda nie jest w pełni właściwa dla wszystkich matryc (np. dla mleka i przetworów mlecznych). Dla mleka i przetworów mlecznych zaleca się stosowanie ISO 7251.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16649-3:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 3: Wykrywanie i oznaczanie techniką najbardziej prawdopodobnej liczby z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukuronidu
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 16649-3:2015 [IDT], ISO 16649-3:2015 [IDT]
ICS 07.100.30