PN-EN ISO 16639:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Nadzór nad stężeniem substancji radioaktywnych w powietrzu na stanowiskach pracy w obiektach jądrowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne oraz kryteria sprawności dla poboru próbek substancji radioaktywnych w powietrzu na stanowiskach pracy. Szczególny nacisk położono na problematykę ochrony zdrowia personelu pracującego na stanowiskach wewnątrz budynków.
W dokumencie podano opis najlepszych praktyk oraz kryteria oceny sprawności dla urządzeń i systemów pobierania próbek powietrza, w tym, urządzeń pobierających umożliwiających ocenę retrospektywną oraz urządzeń stosowanych przy ciągłym monitoringu. W szczególności niniejszy dokument obejmuje: cele programu pobierania próbek powietrza, projektowanie programów pobierania próbek powietrza i monitoringu spełniającego powyższe cele programu, metody pobierania próbek powietrza i monitorowania stanowisk pracy jak również podaje opis programu zapewnienia jakości który gwarantuje sprawność systemu nawet przy ochronie pracowników przy niespodziewanym narażeniu drogą oddechową.
Podstawowym celem nadzoru stężeń promieniotwórczych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy jest ocena i ograniczenie zagrożeń związanych z wdychaniem skażeń przez pracowników w obiektach, w których te skażenia mogą się przenosić drogą powietrzną.
Kompleksowy program nadzoru wprowadza się w celu:
- określenia skuteczności dozoru administracyjnego i inżynieryjnego osłony bezpieczeństwa,
- pomiaru stężenia aktywności substancji promieniotwórczych,
- alarmowania pracowników o wysokich stężeniach aktywności w powietrzu,
- prowadzenia pomocniczych pomiarów służących ocenie wniknięć (skażeń promieniotwórczych) do organizmu pracowników, kiedy nie są dostępne metody dozymetrii biologicznej.
- ustalenia wymagań związanych z oznakowaniem lub określeniem (niezbędnych) stanowisk ochrony przed promieniowaniem, oraz
- ustalenia odpowiedniego sprzętu i środków ochronnych.
Niniejszy dokument nie dotyczy problematyki pobierania próbek powietrza zewnętrz budynków, monitorowania ścieków ani pomiarów radonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16639:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Nadzór nad stężeniem substancji radioaktywnych w powietrzu na stanowiskach pracy w obiektach jądrowych
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 16639:2019 [IDT], ISO 16639:2017 [IDT]
ICS 13.280