PN-EN ISO 1660:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie i tolerowanie zarysów krzywoliniowych

Zakres

Ustalono zasady wymiarowania i tolerowania geometrycznego połączeń zarysów i powierzchni krzywoliniowych na rysunkach technicznych. Podano sposoby tolerowania zarysów i powierzchni krzywoliniowych określonych za pomocą promieni krzywizn i wymiarów niezbędnych do narysowania tych krzywizn oraz przez podanie współrzędnych prostokątnych lub biegunowych szeregu punktów wyznaczających zarysy krzywoliniowe

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 1660:1998 - wersja polska
Tytuł Rysunek techniczny -- Wymiarowanie i tolerowanie zarysów krzywoliniowych
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 24-05-2017
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza EN ISO 1660:1995 [IDT]
Zastępuje PN-M-01131:1989 - wersja polska
ICS 01.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1660:2017-05 - wersja angielska