PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Zakres

W niniejszej części ISO 16283 określono procedury wyznaczania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między dwoma pomieszczeniami w budynku poprzez stosowanie pomiarów ciśnienia dźwięku. Procedury te przeznaczone są dla pomieszczeń o objętości mieszczącej się w zakresie od 10 m3 do 250 m3 oraz zakresie częstotliwości od 50 Hz do 5 000 Hz. Wyniki badań można stosować do określenia, oceny
i porównania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w nieumeblowanych lub umeblowanych pomieszczeniach, w których pole akustyczne może, ale niekoniecznie, być zbliżone do pola dyfuzyjnego. Zmierzona izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych zależy od częstotliwości i, w celu oceny jakości akustycznej, może być przeliczana na jednoliczbową wartość według procedury oceny zamieszczonej w ISO 717-1

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Data publikacji 18-06-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 16283-1:2014 [IDT], ISO 16283-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-14:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 140-4:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska
ICS 91.120.20