PN-EN ISO 16151:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Korozja metali i stopów -- Przyspieszone badania cykliczne w kwaśnej mgle solnej, w warunkach suchych i mokrych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano dwie metody przyspieszonych badań korozyjnych, Metodę A i B, stosowanych do oceny porównawczej materiałów metalowych, ze stałą lub czasową ochroną antykorozyjną lub bez takiej ochrony, poddanych działaniu środowisk zewnętrznych zawierających sole i/lub kwaśny deszcz. Opisano również budowę odpowiedniego urządzenia. Obydwie metody badań polegają na cyklicznej ekspozycji próbek na działanie kwaśnej mgły solnej, w warunkach „suchych” i „mokrych”.
Szczególną zaletą obu metod badań w porównaniu z tradycyjnymi metodami badań przyspieszonych podanymi w ISO 9227, takimi jak badanie w obojętnej mgle solnej (NSS), jest lepsza odtwarzalność procesu korozji występującego w środowiskach zewnętrznych zanieczyszczonych solami/kwaśnymi deszczami. Metody te są również przydatne do oceny korozji kosmetycznej.
Metodę A stosuje się w przypadku
-- metali i ich stopów,
-- powłok metalowych (katodowych),
-- powłok tlenkowych powstałych w wyniku utleniania anodowego i
-- powłok organicznych na podłożach metalowych.
Metodę B stosuje się w przypadku
-- stali z powłokami anodowymi oraz
-- stali z powłokami anodowymi pokrytymi powłokami konwersyjnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16151:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Przyspieszone badania cykliczne w kwaśnej mgle solnej, w warunkach suchych i mokrych
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 16151:2018 [IDT], ISO 16151:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16151:2010 - wersja polska
ICS 77.060