PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Seria ISO 16120 ma zastosowanie do walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do ciągnienia drutu i/lub walcowania na zimno. Przekrój poprzeczny może być okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny, sześciokątny, ośmiokątny, półokrągły lub inny i zasadniczo o wymiarze nominalnym minimum 5 mm oraz o gładkiej powierzchni.
Niniejszy dokument określa wymagania ogólne dla walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do produkcji drutu. Nie ma zastosowania do wyrobów, objętych istniejącymi lub opracowywanymi normami, takimi jak:
— walcówka stalowa do obróbki cieplnej;
— walcówka ze stali automatowej;
— walcówka stalowa do spęczania na zimno i wyciskania na zimno;
— walcówka stalowa przeznaczona do wytwarzania elektrod i wyrobów do spawania;
— walcówka stalowa na siatki spawane do zbrojenia betonu;
— walcówka stalowa na łożyska kulkowe i wałeczkowe (patrz ISO 683-17);
— walcówka stalowa na druty przeznaczone na sprężyny mechaniczne o dużej wytrzymałości zmęczeniowej, na przykład na sprężyny zaworowe.
Oprócz wymagań podanych w niniejszym dokumencie, dodatkowo mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja polska
Tytuł Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 23-10-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 16120-1:2017 [IDT], ISO 16120-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16120-1:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 16120-1:2011 - wersja polska
ICS 77.140.60