PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Zakres

1. W niniejszym dokumencie określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez projektantów, producentów i dostawców pras i urządzeń pomocniczych, które są przeznaczone do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu, ale który może być używany w taki sam sposób do pracy z innymi materiałami (np. papier, tworzywo sztuczne, guma, skóra itd.)
UWAGA 1 Konstrukcja maszyny obejmuje badanie samego urządzenia, biorąc pod uwagę wszystkie fazy cyklu "życia" urządzenia wymienione w ISO 12100:2010, p. 5.4, oraz opracowywania instrukcji dotyczących wszystkich powyższych faz cyklu.
Wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej uwzględniają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, jak określono w p. 3.23 normy ISO 12100:2010. Norma ta zakłada dostęp do prasy ze wszystkich stron, zajmuje się zagrożeniami, w różnych fazach cyklu życia urządzenia, opisanymi w Rozdziale 4, i określa środki bezpieczeństwa dla operatora i innych osób narażonych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy również urządzeń pomocniczych, które są integralnymi częściami prasy. Niniejsza norma ma zastosowanie również do maszyn, które są częścią zintegrowanego systemu produkcyjnego, w których zagrożenia i ryzyko występujące w maszynach pracujących oddzielnie jest porównywalne.
Prasy objęte niniejszą Międzynarodową Normą to te, które przekazują siłę cięcia mechanicznego, kształtują, obrabiają na zimno metal lub inny materiał arkuszowy za pomocą narzędzi lub matryc połączonych z suwakiem / belką, w zakresie wielkości, od małych maszyn szybkobieżnych z pojedynczym operatorem produkujących małe przedmioty obrabiane do dużych maszyn stosunkowo z małą prędkością z kilkoma operatorami i produkujących duże przedmioty obrabiane.
Niniejsza norma obejmuje prasy, których pierwotne przeznaczenie jest do obróbki na zimno metalu, ale które mogą być używane w ten sam sposób do obróbki innych materiałów arkuszowych (np. arkuszy tektury, tworzyw sztucznych, gumy, skóry, itp.)
Niniejsza część ISO 16092 nie dotyczy maszyn, których głównym celem jest następujące przeznaczenie:
a) gilotynowe cięcie metalu;
b) dołączenie elementu złącznego np. nitowanie, zszywanie lub szycie;
c) zginanie lub składanie przez prasy krawędziowe lub krawędziarki;
d) prostowanie;
e) głowica stempel kucie na prasie;
f) wytłaczanie;
g) kucie matrycowe wielowykrojowe lub kucie matrycowe jednowykrojowe;
h) prasowanie proszków metali;
i) maszyny przeznaczone do jednego celu dziurkowania, przeznaczone wyłącznie do profili, np. stosowane w budownictwie;
j) zgrzewanie punktowe;
k) gięcie rur;
l) obróbka młotem pneumatycznym;
Niniejsza norma nie dotyczy zagrożeń związanych z wykorzystaniem prasy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje wymogi bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem programowalnych systemów elektronicznych (PES) oraz programowalnych systemów pneumatycznych (PPS).
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do pras, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania.
UWAGA W odniesieniu do stosowanych technicznych środków ochronnych dla zintegrowanych systemów wytwarzania, w których skład wchodzą prasy, patrz również ISO 11161.
1.2 Niniejsza Norma Międzynarodowa będzie dotyczyła wspólnych istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń zagrażających istotnych do pras i urządzeń pomocniczych, które są przeznaczone do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejsza część ISO 16092 określa wspólne wymagania bezpieczeństwa dla pras określonych w pkt 1.1 i powinna być stosowana w połączeniu z innymi częściami normy ISO 16092.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza EN ISO 16092-1:2018 [IDT], ISO 16092-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 693+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 13736+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 693+A2:2012 - wersja polska, PN-EN 692+A1:2010 - wersja polska
ICS 25.120.10