PN-EN ISO 16072:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Laboratoryjne metody oznaczania oddychania mikroorganizmów glebowych

Zakres

Podano metody oznaczania oddychania mikroorganizmów natlenionych, niewysyconych wodą gleb w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono sposoby wykonania pomiaru przez - oznaczanie zużycia O2 metodą inkubacji statycznej w układzie wyrównującym ciśnienie; - oznaczanie wydzielania CO2 za pomocą miareczkowania w układzie statycznym; - kulometryczne oznaczanie wydzielania CO2 w układzie statycznym; - oznaczanie wydzielania CO2 za pomocą analizatora gazowego w podczerwieni, w układzie przepływowym; - oznaczanie wydzielania CO2 metodą chromatografii gazowej w układzie przepływowym i statycznym; - oznaczanie oddychania mikroorganizmów glebowych za pomocą pomiaru ciśnienia w układzie statycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16072:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Laboratoryjne metody oznaczania oddychania mikroorganizmów glebowych
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 16072:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 16072:2007 - wersja polska
ICS 13.080.30