PN-EN ISO 16000-19:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Powietrze wnętrz -- Część 19: Strategia pobierania próbek pleśni

Zakres

W niniejszej części EN ISO 16000 opisano strategię pomiarową przy wykrywaniu grzybów w środowisku wnętrz. Przedstawiono prawidłowe pobieranie próbek i metodę analizy łącznie z opisem możliwości zastosowania i interpretacji wyników badań w celu zwiększenia porównywalności wyników uzyskanych w danych warunkach pomiarowych. Nie uwzględniono szczegółowej charakterystyki budynków i inspekcji w terenie przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, co powinno nastąpić przed badaniami mikrobiologicznymi. Niniejsza część EN ISO 16000 nie ma zastosowania do szczegółowego opisu fizyki budynków i budowlanych procedur stosowanych w czasie inspekcji terenowych. Przedstawione metody i procedury nie pozwalają na ilościową ocenę narażenia w odniesieniu do użytkowników pomieszczeń. Stosowanie niniejszej części EN ISO 16000 zakłada znajomość ISO 16000-1

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16000-19:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Powietrze wnętrz -- Część 19: Strategia pobierania próbek pleśni
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 16000-19:2014 [IDT], ISO 16000-19:2012 [IDT]
ICS 13.040.20