PN-EN ISO 15952:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost

Zakres

W niniejszym dokumencie podano półstatyczną metodę oznaczania wpływu zanieczyszczeń na wzrost i przeżywalność młodocianych ślimaków, najczęściej Helix aspersa aspersa Müller. Zwierzęta poddaje się działaniu zanieczyszczeń przez naskórek lub przewód pokarmowy, z zastosowaniem podłoża do badań (gleby sztucznie wytworzonej lub gleby pochodzenia naturalnego, odpowiednio do celu badań), do którego dodaje się:
-- substancje, mieszaniny lub preparaty;
-- glebę (zanieczyszczoną lub o nieznanej jakości) lub materiały pochodzące z odpadów.
W niniejszym badaniu wzięto pod uwagę możliwe zmiany w substancji badanej, preparacie, glebie lub materiale pochodzącym z odpadów, ponieważ mieszaninę do badań przygotowuje się i odnawia co tydzień, podczas 28-dniowego okresu badań.
Dodatkowo, razem z metodą półstatyczną, można stosować (opcjonalnie) metodę statyczną. Metodę tę opisano w Załączniku A.
Niniejszej metody nie stosuje się do badania substancji, dla których współczynnik podziału powietrze/woda jest większy niż jeden, lub ciśnienie par przekracza 300 Pa w temperaturze 25 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15952:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 15952:2018 [IDT], ISO 15952:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15952:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.30