PN-EN ISO 15883-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Myjnie-dezynfektory -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.

Zakres

Określono szczegółowe wymagania dla myjni-dezynfektorów, które są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji termicznej, w trakcie jednego cyklu pracy, wyrobów medycznych wielokrotnego użycia takich jak narzędzia chirurgiczne, wyposażenie anestezjologiczne, miski, naczynia i pojemniki, utensylia i sprzęt szklany. Podano, że dezynfekcję termiczną osiągamy przez płukanie wsadu gorącą wodą, ekspozycję w parze wodnej lub za pomocą obu tych metod

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15883-2:2008 - wersja polska
Tytuł Myjnie-dezynfektory -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.
Data publikacji 17-10-2008
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 15883-2:2006 [IDT], ISO 15883-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15883-2:2006 - wersja angielska
ICS 11.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-2:2009 - wersja angielska