PN-EN ISO 15883-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Myjnie-dezynfektory -- Część 1: Wymagania ogólne, terminy i definicje oraz badania

Zakres

Określono ogólne wymagania eksploatacyjne dla myjni-dezynfektorów i ich wyposażenia, które są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych wielokrotnego użytku i innych artykułów używanych w celach medycznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i praktyce weterynaryjnej. Określono wymagania eksploatacyjne dla czyszczenia i dezynfekcji jak również dla wyposażenia, które może być wymagane do osiągnięcia zamierzonego działania. Określono również metody i oprzyrządowanie wymagane do walidacji, rutynowej kontroli i monitorowania jak również ponownej walidacji przeprowadzanej okresowo i po istotnych naprawach

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15883-1:2010 - wersja polska
Tytuł Myjnie-dezynfektory -- Część 1: Wymagania ogólne, terminy i definicje oraz badania
Data publikacji 06-12-2010
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 15883-1:2009 [IDT], ISO 15883-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 15883-1:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15883-1:2010/A1:2014-09E