PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury

Zakres

Niniejszy dokument podaje właściwości rur wykonanych z polibutenu (PB) wchodzących w skład systemów przewodów rurowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).
Nazwa polibuten jest stosowane łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument podaje zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienia projektowe i klasy wymiarów rur. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w ISO 15876-1 nie mają zastosowania w niniejszym dokumencie.
UWAGA 1 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszym dokumencie. Niniejszą normę, wraz z innymi częściami EN ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB rur, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z PB, a także wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do stosowania w instalacjach do wody ciepłej i zimnej.
Niniejszą normę stosuje się do rur z lub bez warstwą (-ami) barierową (-ymi),

UWAGA 2 W przypadku rur z tworzyw sztucznych z cienką warstwą barierową, np. uniemożliwiającą lub znacznie ograniczającą dyfuzję gazów i przechodzenie światła do lub przez ściankę rury, wymagania naprężenia projektowego całkowicie spełnia polimer bazowy (PB).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury
Data publikacji 10-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15876-2:2017 [IDT], ISO 15876-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15876-2:2009 - wersja polska
ICS 23.040.20, 91.140.60