PN-EN ISO 15755:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie zanieczyszczeń

Zakres

Podano metodę oznaczania zanieczyszczeń w papierze, widocznych w świetle odbitym. Omówiono definicje, zasadę metody, przyrządy, przygotowanie próbki, oznaczanie, sposób podawania wyników oraz protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15755:2002 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie zanieczyszczeń
Data publikacji 10-10-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 15755:1999 [IDT], ISO 15755:1999 [IDT]
Zastępuje PN-P-50160:1985 - wersja polska
ICS 85.060