PN-EN ISO 15681-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ortofosforanów oraz fosforu ogólnego za pomocą analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody ciągłej analizy przepływowej (CFA) stosowane do oznaczania stężeń masowych ortofosforanów w zakresie od 0,01 mg/l do 1,00 mg/l P, oraz fosforu ogólnego w zakresie od 0,10 mg/l do 10,0 mg/l P. Metoda obejmuje mineralizację organicznych związków fosforu oraz hydrolizę nieorganicznych polifosforanów wykonaną metodą manualną opisaną w ISO 6878 i w pozycjach literaturowych [4], [5] i [7], lub za pomocą urządzenia do zintegrowanej mineralizacji ultrafioletem UV i do hydrolizy. Niniejszy dokument ma zastosowanie do różnych rodzajów wód, takich jak wody podziemne, woda przeznaczona do spożycia, wody powierzchniowe, odcieki i ścieki. Zakres zastosowań można zmieniać, zmieniając warunki robocze. Metoda ta ma również zastosowanie do analizy wody morskiej poprzez dopasowanie roztworów nośnika i roztworów kalibracyjnych do stopnia zasolenia próbek, ale z uwzględnieniem zmian czułości oznaczania. W zależności od wymaganego zakresu metoda ta może być również stosowana do analizy przy użyciu kuwet od 10 mm do 50 mm. Do uzyskania ekstremalnej czułości mogą być również zastosowane kapilarne cele przepływowe (LCFC) o długości 250 mm i 500 mm. Metoda nie jest jednak zwalidowana dla takich zastosowań. Wymagać to może zmian w zakresie czułości i roztworów kalibracyjnych. Załącznik A przedstawia przykłady układu CFA. Załącznik B podaje charakterystyczne dane z badań międzylaboratoryjnych. Załącznik C podaje informacje o oznaczaniu ortofosforanów i fosforu ogólnego za pomocą CFA i redukcji chlorkiem cyny(II).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15681-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ortofosforanów oraz fosforu ogólnego za pomocą analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA)
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 15681-2:2018 [IDT], ISO 15681-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15681-2:2006 - wersja polska
ICS 13.060.50