PN-EN ISO 15620:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące zgrzewania tarciowego elementów wykonanych z metali.
Określono specyficzne wymagania dotyczące zgrzewania tarciowego związane z wiedzą dotyczącą zgrzewania, wymaganiami jakościowymi, instrukcją technologiczną zgrzewania, kwalifikowaniem technologii zgrzewania i personelem wykonującym zgrzewanie.
Niniejszy dokument jest odpowiedni, gdy umowa, wymaganie normatywne lub wymagania przepisów wymagają wykazania zdolności producenta do produkcji konstrukcji zgrzewanych o określonej jakości. Został on przygotowany w sposób kompleksowy, aby służyć jako odniesienie w umowach. Wymienione wymagania mogą zostać przyjęte w całości lub ich część może zostać usunięta, jeśli nie odnoszą się one do rozpatrywanej konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15620:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15620:2019 [IDT], ISO 15620:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15620:2005 - wersja polska
ICS 25.160.10