PN-EN ISO 15494:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu

Zakres

W niniejszej normie międzynarodowej określono właściwości i wymagania dla elementów takich jak rury, kształtki i armatura wykonanych z jednego z następujących materiałów: polibuten (PB); polietylen (PE); polietylen o podniesionej temperaturze odporności (PE-RT); polietylen usieciowany (PE-X); polipropylen (PP);
przeznaczonych do użycia w przemysłowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, układanych nad i pod ziemią.
Uwaga 1 Wymagania dla armatury przemysłowej podane są w niniejszej normie i/lub innych normach. Armatura jest stosowana wraz z elementami zgodnymi z niniejszą normą, pod warunkiem, że są one również zgodne z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.
Niniejszą normę międzynarodową stosuje się zarówno do rur, kształtek, armatury, i ich połączeń wykonanych z PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych i z materiałów nietworzywowych, zależnie od ich przydatności, przeznaczonych do przesyłania płynów ciekłych i gazowych jak również zawiesin substancji stałych w płynach, w zastosowaniach przemysłowych takich jak: zakłady chemiczne; instalacje ścieków przemysłowych; elektrownie (dostarczanie wody chłodniczej i ogólnoużytkowej); górnictwo, galwanizernie i wytrawialnie; przemysł półprzewodników; zakłady produkcji rolnej ; zwalczanie pożarów ; stacje uzdatniania wody, zastosowania geotermalne.
UWAGA 2 Tam gdzie właściwe, mają zastosowanie przepisy krajowe do określonych zastosowań (np. stacji uzdatniania wody).
Jeżeli spełnione są wymagania niniejszej normy międzynarodowej i/lub odpowiednie wymagania krajowe, dopuszcza się inne obszary zastosowań.
Mają zastosowanie odpowiednie przepisy pożarowe i odnoszące się do zagrożenia wybuchem.
Elementy powinny spełnić przewidywane wymagania mechaniczne, cieplne i chemiczne i powinny być odporne na działanie przesyłanego płynu.
Właściwości i wymagania odnoszące się do wszystkich materiałów (PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP) podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej normy międzynarodowej. Właściwości i wymagania zależne od materiału podane są dla każdego materiału w odpowiednim załączniku normatywnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15494:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15494:2018 [IDT], ISO 15494:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15494:2016-01/Ap1:2017-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 15494:2016-01 - wersja angielska, PN-EN ISO 15494:2016-01 - wersja polska
ICS 23.040.01