PN-EN ISO 15195:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kompetencji do wykonywania referencyjnych procedur pomiarowych w ramach medycyny laboratoryjnej, przy zastosowaniu wymagań ISO/IEC 17025:2017 jako powołania normatywnego z podaniem dodatkowych wymagań dla laboratoriów wzorcujących, by mogły one prawidłowo realizować swoje zadania. Powiązania pomiędzy rozdziałami niniejszego dokumentu i ISO/IEC 17025:2017 podano w Załączniku A. Badania właściwości, których wyniki przedstawiane są w skali nominalnej lub porządkowej nie są włączone. Niniejszy dokument nie ma zastosowania w laboratoriach medycznych. UWAGA Wymagania dotyczące laboratoriów medycznych podano w ISO 15189

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15195:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe
Data publikacji 29-04-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 15195:2019 [IDT], ISO 15195:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15195:2004 - wersja angielska
ICS 11.100.99