PN-EN ISO 15175:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby zanieczyszczonej w powiązaniu z ochroną wód gruntowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano podstawowe metody oraz zasady oceny środowiska, gleby i materiałów glebowych w odniesieniu do ich roli jako źródła zanieczyszczeń wód gruntowych oraz w odniesieniu do ich funkcji w zatrzymywaniu, uwalnianiu i przekształcaniu zanieczyszczeń. Skupiono się w nim na postępowaniu z terenami zanieczyszczonymi, wyliczając i przedstawiając odpowiednie strategie stosowane podczas monitoringu oraz metody pobierania próbek, procesy zachodzące w glebie, a także metody badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15175:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby zanieczyszczonej w powiązaniu z ochroną wód gruntowych
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 15175:2018 [IDT], ISO 15175:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15175:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.40