PN-EN ISO 15138:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne do projektowania, badania, instalowania i odbioru systemów i wyposażenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i podnoszenia ciśnienia na morskich instalacjach przemysłu naftowego i gazowniczego, które są:
— nowe lub istniejące,
— zazwyczaj obsadzone personelem lub zazwyczaj nie obsadzone personelem,
— stałe lub pływające, lecz zarejestrowane jako morskie instalacje eksploatacyjne.
Niniejszy dokument zazwyczaj dotyczy wyposażenia ogólnego. Dla instalacji, które mogą podlegać pod „Klasę” lub „IMO/MODV Codes&Resolutions”, użytkownik jest pod względem tych przepisów i postanowień odsyłany do wymagań HVAC. Gdy wymagania te są mniej restrykcyjne niż te, które są uwzględniane dla stałych instalacji, wtedy jest konieczne, aby był stosowany niniejszy dokument, tj. wymagania dla instalacji stałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15138:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 152
Grupa cenowa XC
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15138:2018 [IDT], ISO 15138:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15138:2011 - wersja polska
ICS 75.180.10