PN-EN ISO 15118-5:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 349,40  PLN Z VAT: 429,76  PLN
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 5: Badanie zgodności warstwy fizycznej i warstwy łącza danych

Zakres

W ISO 15118-5:2018 określono badania zgodności w formie abstrakcyjnego zestawu badawczego (Abstract Test Suite - ATS) dla badanego układu (System Under Test – SUT) wdrażające Kontrolera Komunikacji Pojazdu Elektrycznego (EVCC) lub Kontrolera Komunikacji Infrastruktury Ładowania (SECC) przy wsparciu komunikacji wysokopoziomowej (High Level Communication – HLC) opartej na programowalnym sterowniku logicznym (PLC) oraz podstawowej sygnalizacji zgodnie z ISO 15118-3. Niniejsze badania zgodności określają możliwości testowe oraz możliwe zachowania SUT, a także sprawdzają co jest przestrzegane w odniesieniu do wymagań zgodności określonych w ISO 15118-3 oraz w stosunku do możliwości implementacyjnych SUT określonych przez wdrażającego.
Badania zdolności w ramach ATS mają za zadanie sprawdzać czy obserwowalne zdolności SUT są zgodne z wymaganiami statycznej zgodności określonej w ISO 15118-3. Próby zachowania ATS badają proces implementacji tak dokładnie jak to możliwe w pełnym zakresie dynamicznych wymogów zgodności określonych w ISO 15118-3 oraz w ramach zdolności SUT (patrz UWAGA 1).
Architektura badawcza została opisana w odniesieniu do ATS. Przypadki badań w niniejszej części dokumentu zostały opisane przy wykorzystaniu tej architektury badawczej i zostały określone w TTCN-3 Wspólnego Języka na potrzeby ISO/OSI Warstwy Fizyczne i Łącza Danych (Warstwa 1 i 2). Przypadki badań zgodności dla ISO/OSI Warstwa Sieci (Warstwa 3) oraz powyższych zostały opisane w ISO 15118-4.
Jeśli chodzi o zasięg, niniejszy dokument obejmuje swoim zakresem sekcje normatywne i wymogi ISO 15118-3. Niniejszy dokument może dodatkowo zawierać konkretne badania dla wymogów norm referencyjnych (np. IEEE lub normy konsorcjów przemysłowych) tak długo jak tylko mają one znaczenie w odniesieniu do zgodności implementacji zgodnie z ISO 15118-3. Jednakże, nie jest zamierzone rozszerzanie zakresu niniejszej specyfikacji zgodności do takich zewnętrznych norm, o ile nie jest to technicznie konieczne dla celów badania zgodności dla ISO 15118-3. Ponadto, badania zgodności określone w niniejszej normie nie obejmują oceny wydajności i niezawodności wdrożenia. Nie mogą stanowić osądów fizycznej realizacji prymitywów abstrakcyjnych usług, tego jak system został wdrożony, jak świadczy jakąkolwiek zamówioną usługę, jak również środowiska implementacji protokołu. Ponadto, przypadki badawcze określone w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie protokołu komunikacji oraz zachowania systemu określonych w ISO 15118-3. Przepływ energii pomiędzy EVSE i pojazdem elektrycznym nie został uwzględniony.
UWAGA 1 Praktyczne ograniczenia uniemożliwiają określenie wyczerpującego zestawu badań, a rozważania ekonomiczne mogą w dalszym stopniu ograniczać badanie. Dlatego też celem niniejszego dokumentu jest zwiększenie prawdopodobieństwa współdziałania różnych scenariuszy wdrożeń. Można to osiągnąć poprzez ich weryfikację za pomocą zestawu badań protokołu, zarazem zwiększając pewność, że każda implementacja jest zgodna ze specyfikacją protokołu. Jednakże, określony zestaw badań protokołu nie gwarantuje zgodności ze specyfikacją, gdyż raczej wykrywa błędy, niż ich brak. Zatem zgodność wyłącznie z zestawem badań nie gwarantuje współdziałania. Jedyne co daje to pewność, że implementacja ma wymagane zdolności oraz że jej zachowanie jest konsekwentnie zgodne z reprezentatywnymi przykładami komunikacji.
UWAGA 2 Niniejszy dokument zawiera pewne zależności w odniesieniu do badań zgodności określonych w ISO 15118-4, które wynikają z zależności wewnątrzwarstwowych ISO/OSI w zasadniczej specyfikacji protokołu (np. tryb uśpienia).

* wymagane pola

Bez VAT: 349,40  PLN Z VAT: 429,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15118-5:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 5: Badanie zgodności warstwy fizycznej i warstwy łącza danych
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 418
Grupa cenowa XK
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 15118-5:2019 [IDT], ISO 15118-5:2018 [IDT]
ICS 43.120, 43.040.15