PN-EN ISO 15118-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia

Zakres

W niniejszym dokumencie, będącym podstawą dla pozostałych części ISO 15118, określono terminy i definicje, ogólne wymagania oraz przypadki użycia w zakresie przewodowej i bezprzewodowej HLC pomiędzy EVCC oraz SECC. Niniejszy dokument znajduje zastosowanie w HLC, w przewodowych i bezprzewodowych technologiach przesyłania energii, w odniesieniu do ręcznych i automatycznych urządzeń dostępowych. Niniejszy dokument dotyczy także w przesyłania energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi (EV) w celu naładowania baterii w pojazdach elektrycznych oraz przekazywaniu energii pomiędzy bateriami a pojazdami, w celu dostarczenia energii do sieci domowej. W niniejszym dokumencie przedstawiono ogólny zarys i wspólne rozumienie aspektów wpływających na identyfikację, optymalizację kontroli ładowania i rozładowywania, płatności, obciążenie sieci, cyberbezpieczeństwo oraz prywatność. Zapewnia on interoperacyjny interfejs EV-EV dla wszystkich interesariuszy e-mobilności poza sterownikiem komunikacji wyposażenia zasilającego (SECC). W serii ISO 15118 nie określono wewnętrznej pokładowej komunikacji pomiędzy baterią, a innym wewnętrznym wyposażeniem (poza ściśle określonymi częściami wiadomości związanych z przesyłaniem energii).
UWAGA 1 Elektryczne pojazdy drogowe to w szczególności pojazdy kategorii M (służące do przewozu osób) oraz kategorii N (służące do przewozu towarów) (porównaj ECE/TR ANS/WP.29/78 ev.2). Nie zabrania to jednak stosowania ISO 15118 do pojazdów pozostałych kategorii.
UWAGA 2 Niniejszy dokument przeznaczony jest do nadawania kierunku zestawowi komunikatów określonych w ISO 15118-2 i ISO 15118-20. Brak jakiegokolwiek przypadku użycia w niniejszym dokumencie nie oznacza, iż nie może on mieć zastosowania w odniesieniu do wymaganych komunikatów.
UWAGA 3 Niniejszy dokument, ISO 15188-2 oraz ISO 15118-20 zostały opracowane w ten sposób, by mieć zastosowanie niezależnie od stosowanego urządzenia do przesyłania danych. Jednakże, wieloczęściowa ISO 15118 służy dopasowaniu warstw łączy danych określonych w odpowiednich dokumentach niniejszej serii.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15118-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia
Data publikacji 05-07-2019
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 15118-1:2019 [IDT], ISO 15118-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15118-1:2015-09 - wersja angielska
ICS 43.120, 43.040.15