PN-EN ISO 14978:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne wymagania, terminy i definicje charakterystyk wyposażenia pomiarowego do GPS, np. mikrometrów, suwmiarek, płytek wzorcowych i przyrządów do pomiaru kształtów obrotowych. Niniejszy dokument stanowi podstawę norm zawierających definicje i opisy charakterystyk konstrukcyjnych i metrologicznych wyposażenia pomiarowego i podano w nim wytyczne dotyczące opracowania i treści norm wyposażenia pomiarowego do GPS.
Niniejszy dokument ma w zamierzeniu ułatwiać komunikację między wytwórcą/dostawcą a klientem/użytkownikiem oraz poprawiać dokładność fazy specyfikacji wyposażenia pomiarowego do GPS. Niniejszy dokument ma też być narzędziem stosowanym przez firmy w procesie definiowania i wyboru odpowiednich charakterystyk wyposażenia pomiarowego,
Niniejszy dokument zawiera terminy często stosowane do charakteryzowania konkretnego wyposażenia pomiarowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14978:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14978:2018 [IDT], ISO 14978:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14978:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 14978:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 17.040.30