PN-EN ISO 14906:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono interfejs aplikacji w ramach elektronicznego systemu poboru opłat (EFC) za pomocą dedykowanych systemów komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC). EFC jest interfejsem procesu aplikacji dla warstwy aplikacyjnej DSRC, co można zobaczyć na Rysunku 1. Niniejszy dokument obejmuje:
– atrybuty EFC (tj. informacja o aplikacji EFC), które mogą być również stosowane do innych aplikacji i/lub interfejsów,
– procedury adresujące atrybuty EFC i elementy (hardware) (np. ICC i MMI),
– funkcje aplikacji EFC, tj. dalsze kwalifikacje działań poprzez definiowanie do danych usług, przypisanie związanych z nimi wartości ActionType oraz treść i znaczenie parametrów działania,
– model transakcyjny EFC, który określa wspólne elementy i kroki każdej transakcji EFC,
– zachowanie interfejsu, tak, aby zapewnić interoperacyjność EFC-DSRC na poziomie interfejsu aplikacji.
Jest to standard interfejsu, odnoszący się do filozofii Open Systems Interconnection (OSI) (patrz ISO/IEC 7498-1), i jako taki nie dotyczy głównie wyborów wdrożenia do realizacji na każdej stronie interfejsu. W niniejszym dokumencie przedstawiono funkcjonalność związaną z bezpieczeństwem jako wypełniacz (dane i funkcje) w celu umożliwienia implementacji bezpiecznych transakcji EFC. Określenie polityki bezpieczeństwa (w tym specyficzne algorytmy bezpieczeństwa i zarządzania kluczami) pozostają jednak w gestii i pod kontrolą operatora EFC, a tym samym nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14906:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu
Data publikacji 24-01-2019
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 14906:2018 [IDT], ISO 14906:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11 - wersja angielska, PN-EN ISO 14906:2011 - wersja angielska
ICS 03.220.20, 35.240.60