PN-EN ISO 14820-2:2019-07 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbek

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomniejszania i przygotowania próbek nawozów i środków wapnujących oraz sprecyzowano wymagania dotyczące protokołów przygotowania próbek. Określono również metody przygotowania próbek do badań i próbek analitycznych, przeznaczonych do dalszej analizy chemicznej lub fizycznej, z próbek laboratoryjnych nawozu. W normie nie uwzględniono przygotowania próbek do niektórych badań fizycznych, wymagających próbek analitycznych o masie większej niż 2 kg. Normę stosuje się do wszystkich nawozów.
UWAGA Termin „nawóz” jest stosowany w całym tekście niniejszej części normy ISO 14820 i obejmuje środki wapnujące, o ile nie podano inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14820-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbek
Data publikacji 17-07-2019
Data wycofania 03-10-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN ISO 14820-2:2019 [IDT], ISO 14820-2:2016 [IDT]
ICS 65.080